Skateparky

FIVERAMPS Skateparks - NatureGrab

Skatepark uprostřed přírody, nebo příroda uprostřed skateparku?

Takto označené parky kladou důraz na co nejtěsnější vazbu s přírodou. Naleznete zde např. nově zasazené stromy, travnaté plochy, nebo okrasné keře. Pokud se v místě stavby již nějaké stromy nacházejí, je možné tyto zachovat a design skateparku jim přizpůsobit. Skateparky série NatureGrab jsou zasazeny do krajiny tak, aby nenarušovaly přírodní ráz okolí, ale naopak, aby s ním byly v naprostém souladu.