Skateparky

Typy skateparků

PLAZA

Tyto skateparky jsou oblíbené u většiny uživatelů, jejich podoba je inspirována městem. Design se snaží napodobit prvky městské architektury a mobiliáře, proto v takovém parku najdeme schody, lavičky, zábradlí, zídky a květináče. 

BOWL

Koncepce těchto parků čerpá z historie skateboardingu. Oblíbenou zábavou skateboardistů byla jízda ve vypuštěných zahradních bazénech. Větší BOWL parky tento nápad rozvíjejí, jsou tvořeny několika navzájem propojenými bazény různých velikostí a tvarů. Při omezeném rozpočtu nebo nedostatku místa je možno navrhnout a postavit jako jediný prvek skateparku pouze menší bazén.

FLOW

Jak napovídá název, tento typ skateparku umožňuje plynulou jízdu mezi jednotlivými streetovými překážkami. A to bez odrazu. K tomu slouží různě zakřivené plochy a rádiusy. Typickými prvky FLOW parku jsou např. SNAKERUN a CAMELHUMP.

Umíme navrhnout

a postavit jednu překážku i komplexní sportoviště. 

Více zde

Příklady skateparků různých velikostí (podle zastavěné plochy)

500m2

Vhodné řešení pro menší obce, nebo pokud je k dispozici malá plocha nebo omezený rozpočet. Tato velikost je také vhodná pro rozšíření stávajících areálů pro volný čas, nebo jako první etapa většího skateparku. V návrhu skateparku doporučujeme kombinaci několika streetových překážek (CityLine), které mají nižší nároky na zastavěný prostor, nebo jeden větší bazén (Bowl). Ten je vhodný pro jezdce na skateboardech i pro jezdce na bmx a inline.

500 - 1000m2

Tuto velikost skateparku doporučujeme zejména při modernizaci starého skateparku nebo jako součást většího sportovního areálu. Tato velikost již umožňuje omezenou kombinaci překážek z různých typů skateparků (Plaza, Flow, Bowl). Skatepark může být také navržen tak, že respektuje přírodní charakter místa (NatureGrab), může zároveň revitalizovat nevyužívané městské plochy (CityLine). 

nad 1000m2

Tyto velké skateparky vznikají obvykle jako součást koncepce rozvoje města na základě urbanistických studií. Jsou koncipovány jako součást větších zón pro sport a rekreaci, nejčastěji na okrajích přírodních lesoparků nebo v parcích. Skatepark lze rozdělit na jednotlivé zóny dle skupin uživatelů (bmx, skate, inline), nebo podle úrovní schopností (začátečnická zóna, pokročilí, experti). Skatepark je možné následně využívat pro větší společenské a sportovní akce

Přečtěte si více o možnostech umístění skateparků: CityLine a NatureGrab.