Speciální betonáže

Pokud jste se rozhodli pro stavbu skateparku, máme pro vás několik informací, které vám pomohou s orientací v této problematice.

Investor

Cílová skupina

Oslovte místní komunitu, která jezdí na skateboardu, bmx, inline bruslích apod., a zjistěte, jaký skatepark by chtěli. V průběhu přípravy projektu je velmi důležité do procesu zapojit budoucí uživatele, kteří by se měli aktivně účastnit diskuse. Je to žádoucí hlavně na začátku projektové přípravy, aby bylo možno jejich představy zakomponovat do návrhu. Jde zejména o typ, počet a velikost jednotlivých prvků.

Financování

Nejrychlejší způsob s nejmenší administrativní zátěží představuje vyčlenění peněz přímo z vlastního rozpočtu obce, nebo nalezení vhodného partnera, který by se na investici podílel jako sponzor.

Další možností je získání dotace, tato možnost je ovšem časově a administrativně velmi náročná.

Projektant/architekt

Pokud jste postaveni před úkol navrhnout skatepark, resp. připravit jej po projekční stránce, berte v úvahu, že i když je betonový skatepark stavba, pro kterou platí stejná pravidla jako pro jakoukoliv jinou, existuje celá řada důležitých detailů a technologických postupů, které v oboru provádění staveb nejsou obvyklé, všeobecně známé a využívané. Pro realizaci betonového skateparku jsou však klíčové.

  • návrh parametrů ŽB konstrukce (typ betonu, parametry výztuže)
  • skladba podloží (je nutné províst geotechnický průzkum)
  • technologické postupy při ukládání betonu (shotcrete)
  • techniky důležité pro dosažení požadované kvality pojezdové vrstvy

Dále je nutné, aby byla kompozice skateparku v souladu s příslušnými bezpečnostními normami pro skateparky.  

Neváhejte se na nás obrátit!

Navrhování a stavbě skateparků se věnujeme řadu let a jsme také jejich aktivními uživateli.

Více zde

Čerpání betonu na těžko přístupná místa

Ve stavitelské praxi někdy nastanou situace, kdy je obtížné dopravit beton z autodomíchávače na místo betonáže obvyklými způsoby. Jedná se zpravidla o těžko přístupná místa, kam nedojede autodomíchávač, nebo stísněné prostory, kde není možno rozložit rameno ramenového čerpadla. V tomto případě je jednou z možností využití našeho staveništního čerpadla SHWING SP 500 nebo technologii Shotcrete - betonáž bez bednění, kdy je ukládání betonu realizováno nástřikem betonové směsi na šikmé nebo svislé stěny, kde nelze postavit bednění.

Speciální betonáže

Příklady

Betonové vodní prvky

Fontána Leopoldov. Díky našim zkušenostem ze stavění skateparků umíme realizovat neobvyklé tvary betonových kontrukcí i povrchových úprav betonu.

Neobvyklé tvary betonových konstrukcí

Předprostor kina Luna.

Čerpání betonu

Betonáž hlediště v multifunkční auly Gong.

Dekorativní beton

Obvodová zeď ve skateparku v Košicích