Příprava projektu

Při návrhu skateparku se snažíme skloubit představy uživatelů, 
možnosti vybrané lokality a rozpočet.

V úvodu je třeba stanovit tyto parametry:

- typ skateparku

- výše investice

- výběr vhodné lokality

Na základě těchto informací navrhneme podobu skateparku. Zpravidla ve formě studie (příklad studie ke stažení - 3MB), která obsahuje základní informace včetně vizualizace (viz Vizualizace).

Pro úspěšné završení této přípravné etapy je potřeba sladit všechny výše uvedené parametry s technickými a technologickými požadavky.

I když jsme schopni většinu činností pokrýt vlastními kapacitami, spolupracujeme s celou řadou odborníků.

Jedná se o architekty, projektanty, statiky, technology z betonáren, geotechniky atd.

Díky tomu umíme nabídnout nebo koordinovat komplexní přípravu projektu, od studie, až po projektovou dokumentaci všech stupňů. 

Stavba skateparku

Vizualizace