Speciální betonáže

Čerpání betonu na těžko přístupná místa

Ve stavitelské praxi někdy nastanou situace, kdy je obtížné dopravit beton z autodomíchávače na místo betonáže obvyklými způsoby. V tomto případě je jednou z možností využití našeho staveništního čerpadla SHWING SP 500.

Shotcrete

Betonáž bez bednění, kdy je ukládání betonu realizováno nástřikem betonové směsi na šikmé nebo svislé stěny, kde nelze postavit bednění.

Speciální betonové konstrukce

Díky naší dlouholeté praxi se zpracováním betonu při stavbách skateparků, máme mnoho zkušeností se zvládáním tvarově složitých objektů z betonu a také s různými technikami nutnými k dosažení rozmanitých povrchových úprav.

Více informací o speciálních betonážích a čerpání betonu naleznete zde.