Stavba skateparku

 Jak se staví betonový skatepark? 

Vytyčování stavby

Zkouška únosnosti podloží


Zemní práce a modeláž terénu


Armování


Betonáž


Odběr vzorků betonu pro krychlové zkoušky


Ruční hlazení betonu


Řezání dilatací


Slavnostní otevření


Hotovo...

Umíme navrhnout

a postavit jednu překážku i komplexní sportoviště. 

Více zde

Příprava projektu

Vizualizace