Vizualizace

Ukázky vizualizací 3D modelů

Neodmyslitelnou součástí prezentace projektu je vizualizace 3D modelu skateparku. Slouží pro přesnější představu o možné podobě skateparku, např. v rámci úvodní studie, často ve více variantách.

Pro návrh 3D modelu, který slouží také jako podklad pro vypracování projektové dokumentace využíváme plošný modelář Rhinoceros, který kromě jiného umožňuje import a export dat ve většině používaných formátů (DWG, DXF, OBJ, 3DS, atd).

Příprava projektu

Stavba skateparku