Navrhujeme a stavíme betonové skateparky od roku 2006.

Umíme pokrýt celé spektrum činností týkajících se realizace skateparku.

V přípravné fázi je to zejména design skateparku a následné vypracování projektové dokumentace včetně geologického průzkumu oblasti, v realizační pak zaměření stavby, provedení zemních prací, modelací terénu a zhotovení mnohdy atypického armování.

Poslední a nejdůležitejší fází stavby je samotná betonáž, která je prováděna technologií Shotcrete - tedy nástřikem betonu na připravené celky, kdy je beton ručně zpracován a hlazen. Celý proces stavby končí předáním investorovi a slavnostním otevřením skateparku.

120.000.000
 
30.000
m2 zastavěné plochy
 
30
betonových skateparků
  
3
země

Služby

Pokud jste se rozhodli pro stavbu skateparku, máme pro vás několik informací, které vám pomohou s orientací v této problematice.

Zobrazit více